top of page

ANGIELSKI KONTYNUUJEMY ON-LINE

W związku z tym, że - jak podaje Gmina Piaseczno - od 25.05.2020 w szkołach będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze a zajęcia dydaktyczne będą kontynuowane tak jak dotychczas czyli metodą zdalnego nauczania, angielski w Chatting Kids nadal będzie odbywał się w dotychczasowej formie lekcji on-line.

bottom of page