top of page

angielski w przedszkolu

Zajęcia Chatting Kids dla dzieci w wieku przeszkolnym są intensywną i systematyczną formą kontaktu najmłodszych z językiem angielskim. Prowadzone są sprawdzoną metodyką z kontynuacją w kolejnych etapach edukacji szkolnej.

Zajęcia w Chatting Kids odbywają się w grupach maksymalnie 12-to osobowych.

Zajęcia w ciągu roku odbywają się zgodnie z planem roku szkolnego.

 

Kurs dla grup przedszkolnych dzieci trzyletnich obejmuje naukę przez 10 miesięcy na 70 lekcjach trwających 30 minut każda. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzieci otrzymają materiały do nauki płatne 50 zł.

 

Kurs dla grup przedszkolnych dzieci czteroletnich obejmuje naukę przez 10 miesięcy na 70 lekcjach trwających 40 minut każda. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzieci otrzymają materiały do nauki płatne 50 zł.

 

Kurs dla grup przedszkolnych „0” obejmuje naukę przez 10 miesięcy na 70 lekcjach trwających 50 minut każda. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu. Na pierwszych lekcjach dzieci dostaną książki - podręcznik i ćwiczenia wraz z CD ROM. Koszt powyższych materiałów wynosi 75 złotych.

 

Opłata za kurs rozłożona jest na 10 równych rat płatnych „z góry” do 10-go dnia miesiąca, wynoszących odpowiednio:

- w gr. trzylatków: 110 złotych

- w gr. czterolatków: 130 złotych

- w kl. ”0” 150 złotych

 

Zajęcia będą się odbywały na terenie przedszkola Świat Bajek.

 

Rodzice są informowani o postępach dziecka raz na dwa miesiące w formie raportu przekazywanego pocztą elektroniczną oraz na spotkaniach w dni otwarte. O terminach spotkań lektor powiadomi Rodziców pocztą elektroniczną.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zasadami funkcjonowania Chatting Kids dostępnymi na stronie internetowej Chatting Kids lub w siedzibie szkoły.

 

Zapisy przyjmujemy drogą mailową na adres: chattingkids@gmail.com lub za zgodą Dyrekcji przedszkola poprzez nauczycieli przedszkolnych.

 

Początek zajęć dla grup przedszkolnych w drugim tygodniu września.

 

Zapraszamy do kontaktu:

- lektor i metodyk: Magdalena Czepe magda@chattingkids.pl

- Justyna Źrebiec chattingkids@gmail.com tel. 606 614 824

bottom of page