top of page

Zasady organizacji i płatności

1. Chatting Kids organizuje i prowadzi kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.


2. W klasach 1-6 szkoły podstawowej w zajęciach uczestniczy od 8 do 12 dzieci. W przypadku mniejszych grup niż 8 osób Chatting Kids zastrzega możliwość 
podniesienia ceny kursu.


W klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz licealnych w zajęciach uczestniczy od 7 do 10 dzieci. W przypadku mniejszych grup niż 7 osób Chatting Kids zastrzega możliwość podniesienia ceny kursu.

3. W ramach kursu odbywa się 70 zajęć w trakcie trwania roku szkolnego od września do czerwca.


4. Zajęcia trwają 60 minut w klasach 1-3 szkoły podstawowej; 70 minut w klasie 4, 90 minut w klasach 5-8 szkoły podstawowej oraz w klasach licealnych. Na specjalne życzenie rodziców Chatting Kids może ustalić inny niż powyższe czas trwania zajęć i dostosować do niego nową, odpowiednią stawkę opłat.


5. Opłata za roczny kurs jest podzielona na 10 rat: 
dla klas 0–III SP w wysokości 260 zł miesięcznie; 
w klasach IV 280 zł, 
dla klas V-VIII oraz liceum 290 zł miesięcznie.

 

 

 

tabela opłat 2023-24 aktualna.png

* grupa FCE: min. 5 - max. 8 osób w grupie 

6. Opłatę za naukę w szkole należy uiścić w 10 równych ratach, niezależnie od liczby lekcji przypadających w danym miesiącu.


7. Należność za naukę należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca, z góry (np. za listopad do 10 listopada), w formie przelewu na konto bankowe szkoły:

CHATTING KIDS JUSTYNA DOMINIK-ŹREBIEC,

Madalińskiego 4A m.47,  02-513 WARSZAWA
60105010541000002210698409


8. Zwolnienie z opłaty za dany miesiąc nauki może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy dziecko przez cały miesiąc pozostaje z powodu choroby w szpitalu.


9. Zniżki:
Możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowej za cały rok kursu z 4% rabatem. Kwotę tę należy wpłacić do 25 września.
Rodzeństwu przysł
uguje zniżka w formie bezpłatnego ostatniego w roku szkolnym miesiąca nauki młodszego dziecka.

 

10. W przypadku, w którym jednostkowe zajęcia kursu nie odbywają się z winy Chatting Kids, Chatting Kids zobowiązuje się do odrobienia tych zajęć w innym, dogodnym dla większości uczestników kursu terminie.
Jeśli termin odrobienia zajęć nie może być ustalony to kolejna rata miesięczna opłaty za kurs zostaje pomniejszona o kwotę 37,14z
ł w klasach z zajęciami trwającymi 60 minut; 40zł w klasach z zajęciami trwającymi 70 minut; 41,42zł w klasach z zajęciami trwającymi 90 minut.
Opłaty za zajęcia, na których uczestnik był nieobecny nie podlegają zwrotowi.


11. O rezygnacji z uczestnictwa w kursie opiekun dziecka osobiście przekazuje pisemną informację do lektora, bądź pocztą elektroniczną lub zwykłą do siedziby Chatting Kids, przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca kursu. Potwierdzenie otrzymania tej informacji przez Chatting Kids powoduje ustanie obowiązku opłacania kursu w kolejnych miesiącach.

bottom of page