top of page

Maseczki na zajęciach

W związku ze stale rosnąca liczbą zakażeń postanowiliśmy  zwrócić się do Państwa z prośbą o wyposażenie dzieci w maseczki lub przyłbice i prosimy o zakładanie ich na zajęciach.  Zdajemy sobie sprawę, że w indywidualnych przypadkach nie będzie to możliwe, ale troska o bezpieczeństwo dzieci i lektorów dyktuje nam ten krok.  Lektorzy będą pracować w przezroczystych przyłbicach.  

Mamy nadzieję, że tendencja w statystykach zostanie zatrzymana, a my będziemy mogli zrezygnować z tych obostrzeń. 

Serdecznie pozdrawiamy,


Zespół Chatting Kids  

bottom of page