top of page

Obóz letni - King Arthur's Companions - informacje o płatnościach i prośba o deklaracje

Bardzo prosimy o natychmiastowe zadeklarowanie samodzielnego przywozu lub odbioru dziecka z Bachotka. Koszt obozu: 1500 zł Terminy wpłat: I rata 400 zł do 30.04.11 II rata 1100 zł do 15.06.11

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie do 30 dni przed rozpoczęciem obozu zwracamy wysokość zaliczki pomniejszoną o 30% jej wartości, poniżej 30 dni przed rozpoczęciem zwracamy 20% pełnej opłaty za obóz. Wpłacenie I raty jest równoznaczne z potwierdzeniem chęci uczestnictwa dziecka w obozie i przyjęciem powyższych warunków płatności. Płatności prosimy dokonywać na rach. szkoły:

CHATTING KIDS JUSTYNA DOMINIK - ŹREBIEC 02 –513 Warszawa Madalińskiego 4A m.47 Nr rachunku 60 1050 1054 1000 0022 1069 8409

Tel..: 606 614 824, Mail: chattingkids@op.pl

bottom of page